Open 10.00 - 17.00     
  085-911-2315 

ORDER STEP
สร้างเว็บไซต์ให้ธุรกิจของคุณด้วยตัวของคุณเองเพียง 3 ขั้นตอน
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมและตีราคา หรือแจ้งแพคเก็จที่สนใจใช้บริการ เจ้าหน้าทำการเสนอราคา ส่งให้ท่านพิจารณา
2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อบัญชี  ไทยเว็บ ครีเอท เอ็นเตอร์ไพรส์

ไทยเว็บ ครีเอท เอ็นเตอร์ไพรส์
kasikorn Bank
726-2-97012-9

สมยศ  พรหมอุตม์
kasikorn Bank
799-2-32931-5

สมยศ  พรหมอุตม์
The Siam Commercial Bank
407-657032-0
3. แจ้งการโอนเงินพร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมหลักฐานการโอนเงิน
3.1. ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหลักฐานการโอนเงิน (เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ สามารถถ่ายภาพส่งทางโปรแกรมไลน์ได้)
- เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องพร้อม ลงชื่อ-นามสกุล สามารถถ่ายภาพส่งทางโปรแกรมไลน์ได้
- เขียนชื่อเว็บไซต์ พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ
- ในกรณีชำระผ่านระบบออนไลน์ให้ส่ง mail ยืนยันการชำระเงินจากทางธนาคารมาที่ [email protected]
- ในกรณีที่ต้องการจด Domain name เพิ่ม ให้เขียนชื่อเว็บ www.yourname.com พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล 
   ที่อยู่ โดยละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ มาด้วย เพื่อระบุการเป็นเจ้าของ Domain name
- ส่ง Fax มาที่ 02-190-6136 หรือทางอีเมล์ [email protected]

3.2. รอการตรวจสอบจากทางเจ้าหน้าที่ และจะทำการ Activate เว็บของท่านภายใน 24 ชม. หลักจากหน้าเว็บเปิดเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถดูความเคลื่อนไหวในการออกแบบเว็บผ่านหน้าเว็บของท่านได้โดยตรง
CONTACT US

ไทยเว็บ ครีเอท เอ็นเตอร์ไพรส์
101/24 ซ.สุขาภิบาล 5 ซอย 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม

Line id : @cmk7333g


E-mail
[email protected]

contact@thaiwebcreate.com

Mobile :
085-911-2315  คุณโต้ง ฝ่ายออกแบบ
086-392-7872  คุณนะ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

Fax : 02-190-6136

สนใจทำการตลาดออนไลน์
ปรึกษาทีมงานCopyright © by THAIWEBCREATE.COM. All rights Reserved.  ทะเบียนการค้า 0103553002670
Term&conditions | Privacy Policy  | Designed by: thaiwebcreate.com  stats 67