085-911-2315  ทำการทุกวัน เวลา 10.00 - 17.00 น.


OUR PRICES
 thaiwebcreate.com รับทำเว็บ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์ราคาถูก รับออกแบบเว็บไซต์ 
ออกแบบเว็บราคาถูก รับดีไซน์เว็บ ดีไซน์เว็บราคาถูก
BASIC
BASIC
8,900

ฟรีโดเมน .com.net .org

ลงหน้าเนื้อหาให้ 7 หน้าเมนู

ภาพประกอบ 20 ภาพ
GALLERY FB 5 อัลบัม

ลงสินค้า 20 ชิ้น 
ลงเพิ่มเองได้หลังเสร็จงาน
(กรณีใช้ระบบขายสินค้าออนไลน์)

แบนเนอร์สไลด์หัวเว็บ 3 ภาพ


เว็บแสดงผลในมือถือ และอื่นๆ
ได้สมบูรณ์ และสวยงาม

 GOOGLE MAP, YOUTUBE VDO, SOCIAL NETWORK, SLIDE SHOW, GALLERY FB, ETC.

ระยะการทำงาน 21 วัน

มีอัปเดทรายเดือน ข่าวสาร หรือภาพ

ต่ออายุ 3,900 บาทต่อปี
6,900  บาทต่อปี
9,900 บาทต่อปี

เหมาะสำหรับ ทุกธุรกิจ
SME
SME
15,900

ฟรีโดเมน .com.net .org

ลงหน้าเนื้อหาให้ 15 หน้าเมนู

ภาพประกอบ 100 ภาพ
GALLERY FB 10 อัลบัม

ลงสินค้า 60 ชิ้น 
ลงเพิ่มเองได้หลังเสร็จงาน
(กรณีใช้ระบบขายสินค้าออนไลน์)

แบนเนอร์สไลด์หัวเว็บ 5 ภาพ


เว็บแสดงผลในมือถือ และอื่นๆ
ได้สมบูรณ์ และสวยงาม

 GOOGLE MAP, YOUTUBE VDO, SOCIAL NETWORK, SLIDE SHOW, GALLERY FB, ETC.

ระยะการทำงาน 30 วัน

มีอัปเดทรายเดือน ข่าวสาร หรือภาพ

ต่ออายุ 3,900 บาทต่อปี
6,900  บาทต่อปี
9,900 บาทต่อปี

เหมาะสำหรับ ทุกธุรกิจ
VIP
VIP
30,900

ฟรีโดเมน .com.net .org

ลงหน้าเนื้อหาให้ 10 หน้าเมนู

ภาพประกอบ 200 ภาพ
GALLERY FB 20 อัลบัม

ลงสินค้า 100  ชิ้น 
ลงเพิ่มเองได้หลังเสร็จงาน
(กรณีใช้ระบบขายสินค้าออนไลน์)

แบนเนอร์สไลด์หัวเว็บ 10 ภาพ


เว็บแสดงผลในมือถือ และอื่นๆ
ได้สมบูรณ์ และสวยงาม

 GOOGLE MAP, YOUTUBE VDO, SOCIAL NETWORK, SLIDE SHOW, GALLERY FB, ETC.

ระยะการทำงาน 45 วัน

มีอัปเดทรายเดือน ข่าวสาร หรือภาพ

ต่ออายุ 3,900 บาทต่อปี
6,900  บาทต่อปี
9,900 บาทต่อปี

เหมาะสำหรับ ทุกธุรกิจ

Copyright © by THAIWEBCREATE.COM. All rights Reserved.  ทะเบียนการค้า 0103553002670
Term&conditions | Privacy Policy  | Designed by: thaiwebcreate.com  stats 7